• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Nauka o gospodarowaniu nazywana jest ekonomią. Wprowadzenie do pojęcia ekonomii Bada społeczny proces gospodarowania, a także podejmowania decyzji. Podstawowymi pytaniami, które stawiają eksperci i osoby związane z ekonomią brzmią: ile? Co? W jaki sposób? I dla kogo? – produkować tak, aby osiągnąć jak najwyższą efektywność ekonomiczną wyrażoną stosunkiem nakładów do otrzymanych z nich zysków. Wprowadzenie do pojęcia ekonomii Warto zaznaczyć, iż ekonomia jest zaliczana do nauk społecznych. Zajmuje się podejmowaniem decyzji dotyczących produkcji dóbr, a także usług. Ekonomia dokuje analizy zmian zachodzących w całości gospodarki. Zajmuje się śledzeniem tendencji cen, produkcji oraz tematem bezrobocia. A czy wiecie, kto wprowadził do powszechnego użytku termin ekonomii? Wprowadzenie do pojęcia ekonomii Był to nie kto inny jak sławny Arystoteles. Nazywał ją nauką o prawach rządzących gospodarstwem domowym.

 

Kategoria: Ekonomia
Zostaw komentarz