• sobota, Wrzesień 29th, 2012

Pod koniec stycznia 2013 roku, powstała nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wojna o śmieci w Trybunale Konstytucyjnym Był to w głównej mierze projekt senacki, i jak utrzymuje rząd, został on przygotowany w odpowiedzi na liczne apele władz lokalnych, które sugerowały m.in. na zbyt sztywny sposób naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ustawa ta jednak mocno nie spodobała się Związkowi Rewizji Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który zapowiedział skarżenie ustawy śmieciowej, przed Trybunałem Konstytucyjnym. O co tyle szumu?

Zdaniem prezesa związku, Jerzego Jankowskiego, w ustawie brak sprecyzowanej górnej granicy opłaty za wywóz śmieci, która ma wszystkie cechy podatku, a co za tym idzie, konieczne jest ustalenia jej granic. Ich brak, to poważne niedopatrzenie, chociażby przez pryzmat tego, że w stosunku do zarządców spółdzielni, stosowana jest także ustawa karno-skarbową.

Kolejnym tematem sprzeciwu, jest kwestia nakładania na zarządców spółdzielni mieszkaniowych, obowiązku zbierania od członków danej spółdzielni deklaracji na temat liczby mieszkających w danym lokalu osób, a także przyjmowania opłat za wywóz śmieci. Wojna o śmieci w Trybunale Konstytucyjnym W rzeczywistości to samorząd staje się właścicielem śmieci i to z nim powinni rozliczać się mieszkańcy.

Jankowski uważa, że ustawa śmieciowa pełna jest błędnych założeń, a więc nie powinna być wcielona w życie. Wojna o śmieci w Trybunale Konstytucyjnym Stąd też pomysł ze złożeniem skargi przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Kategoria: Gospodarka
Zostaw komentarz