• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Świat pojęć finansowych jest ogromny, a niektóre z terminów związanych z finansami brzmią dla nas jak zagadka i trudno je rozszyfrować. VAT – kilka podstawowych informacji Na pewno każdy z nas zetknął się z pojęciem VAT-u. czym jest ów VAT? Co kryje się pod tym pojęciem?  Otóż pod tym skrótem kryje się podatek od towarów i usług, w skrócie nazywany po prostu VAT-em. Można postawić więc pytanie skąd pochodzi ten skrót? Nazwa skrótu pochodzi od angielskiej nazwy podatku, czyli Value Addend Tax. VAT – kilka podstawowych informacji W naszym kraju VAT został wprowadzony w 1993 roku. Wprowadziła go d życia ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W 2004 roku nastąpiły regulacje związane z uregulowaniem ustawy  o tym podatku z prawem Unii Europejskiej. VAT to rodzaj podatku pośredniego. Pobierany jest on na każdym etapie obrotu czy to towarami, czy też usługami stąd nieraz można spotkać się z jego nazwą jako podatkiem obrotowym. Można zapytać kto jest podatnikiem tego podatku? VAT – kilka podstawowych informacji Otóż są nim zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jak i osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Kategoria: Finanse
Zostaw komentarz