• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Każdy z nas ma do czynienia z dochodami. Dochody zapewniają nam stabilne i komfortowe życie. Skąd wynikają różnice w dochodach między różnymi jednostkami? Od ich wielkości, a także regularności wynikają różnice pomiędzy różnymi osobami. Oczywiście w przypadku kilku różnych osób możemy mówić o diametralnie różnych dochodach bowiem ten uwarunkowany jest wieloma czynnikami, jak np. rodzajem wykonywanej pracy, doświadczeniem. A czym jest ów dochód? Odpowiadając na pytanie i definiując pojęcie należy powiedzieć, iż dochód to nic innego jak miara finansowa z różnych działań odzwierciedlająca nasze finanse. Skąd wynikają różnice w dochodach między różnymi jednostkami? Można w tym momencie zapytać się z czego wynikają różnice w dochodach między różnymi jednostkami? Odpowiedz nie jest jednoznaczna, ponieważ na różną wysokość dochodów może mieć wpływ wiele różnych czynników, w tym m.in.: Skąd wynikają różnice w dochodach między różnymi jednostkami? nasze potrzeby, zdolności, możliwości działania, to w jaki sposób korzystamy z różnych dóbr i jaki mamy do nich dostęp; z różnego wyposażenia w zasoby finansowe, różny wysiłek, różne podejście do dóbr finansowych konkretnych osób czy chociażby różnice w gustach różnych osób.

Kategoria: Finanse
Zostaw komentarz