• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Myślisz o kredycie? Jeśli tak, bądź świadomym kredytobiorcą. Prawne formy zabezpieczania kredytu Pamiętaj, że niewiedza szkodzi, a nie pomaga. Proces ubiegania się o kredyt bankowy to proces żmudny, banki wymagają spełnienia wielu formalności. Dlatego wyposaż się od razu w cierpliwość i spokój. Pamiętaj, aby mieć przynajmniej minimalną wiedzę na temat kredytów. Jego wysokość oraz okres spłaty dostosuj do swoich możliwości. Prawne formy zabezpieczania kredytu Pamiętaj, że każdy kredyt prędzej czy później trzeba będzie spłacić. A czy wiesz co to są prawne formy zabezpieczenia kredytu? Otóż po pierwsze dzielą się one na osobowe zabezpieczenie kredytu oraz rzeczowe zabezpieczenie kredytu. Najpierw zacznijmy od form osobowych. Dzielą się one na: poręczenia, weksle własne, awale – czyli poręczenie wekslowe, gwarancje bankowe, przelewy wierzytelności oraz przystąpienie do długo. Prawne formy zabezpieczania kredytu Natomiast formy rzeczowe dzielą się na: zastaw na rzeczach i prawach, blokadę środków posiadanych na rachunku bankowym, kaucję, bon na okaziciela oraz hipotekę.

Kategoria: Kredyty
Zostaw komentarz