• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Gospodarka według najbardziej prostego podziału składa się z trzech sektorów. Podział sektora usług – kilka podstawowych informacji Jednym z nich są usługi. Usługi to nic innego jak wytwarzanie różnych dóbr, w szerokim tego słowa pojęciu, po to, aby zaspokoić potrzeby klientów i wyjść często z propozycją nowych możliwości. Mamy wiele rodzajów usług. Najbardziej znany podział sektora usług wyróżnia usługi dla konsumentów, usługi dla producentów i biznesu, a także usługi ogólnospołeczne. Pierwsze z nich, usługi dla konsumentów, dzielą się na materialne i niematerialne. Podział sektora usług – kilka podstawowych informacji W tym rodzaju możemy wyróżnić: handel, naprawy, hotele, restauracje, transport pasażerski, łączność, usługi osobiste, działalność komunalną, edukację, ochronę zdrowia, opiekę społeczną czy rekreację, kulturę i sport. Druga z nich, usługi dla producentów, a także dla sektora biznesu, wyróżnia: transport, gospodarkę magazynową, pośrednictwo finansowe, obsługę nieruchomości, wynajem sprzętu, informatykę, prowadzenie prac badawczych i naukowych. Podział sektora usług – kilka podstawowych informacji Trzecia z nich, usługi ogólnospołeczne, wyróżnia administrację publiczną, obronę narodową, działalność organizacji członkowskich, organizacje, a także zespoły narodowe.

Kategoria: Gospodarka
Zostaw komentarz