Witaj na naszej stronie
Tutaj znajdziesz najważniejsze produkty finansowe

Artykuły w kategorii ◊ Finanse firm ◊

• poniedziałek, Kwiecień 29th, 2013

Niektóre formy prowadzenia działalności gospodarczej, wymagają uzyskania odpowiednich koncesji, licencji, zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej, zgody, czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej. Rodzaj poszczególnych dokumentów, które pozwalają prowadzić dany tym działalności, wynika z treści poszczególnych ustaw. Uzyskania rejestru działalności regulowanej oznacza, że nie potrzebne będzie odpowiednie zezwolenie. Sytuacja ta będzie miała miejsce, tylko i wyłącznie wówczas, gdy przepisy odrębnej ustawy stanowią, że określony rodzaj działalności jest formę działalności regulowanej. W takim przypadku przedsiębiorc

• wtorek, Styczeń 29th, 2013

Dobra informacja dla pracowników, nieco gorsza dla pracodawców. Z dniem 1 marca 2013 roku, podwyżce ulegną diety za podróże krajowe i zagraniczne. Jest to pierwsza podwyżka w tym zakresie, od blisko 6 lat. W przypadku krajowych podróży, stawka wzrośnie nawet o 30 procent. Do tej pory, koszty podróży trwającej dłużej niż 12 godzin, wynosiły 23 złote. Od teraz kwota ta wynosi, 30 złotych, co w przypadku trzydniowej podróży służbowej daje 90 złotych diety, zamiast dotychczasowych 69 złotych. Dieta nie przysługuje pracownikowi wówczas, gdy pracodawca zapewnia mu całodzienne wyżywienie, przez cały okres podróży służbowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik

• czwartek, Listopad 29th, 2012

Każda osoba decydująca się na samozatrudnienie, czyli prowadzenie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej, może skorzystać z przysługującego jej prawa do tzw. preferencyjnych składek ZUS. Przez dwa lata od rozpoczęcia działalności, osoba ta może opłacać obniżone składki, co zwykle stanowi korzystne rozwiązanie dla początkujących, młodych biznesmenów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Wraz ze zmianami w zakresie wysokości składek ZUS, od początku roku 2013, podwyższeniu uległy także preferencyjne składki ZUS. Oznacza to, że młodzi biznesmeni zapłacą więcej, już za same składki. Wysokość preferencyjnych składek ZUS, kształtow