Witaj na naszej stronie
Tutaj znajdziesz najważniejsze produkty finansowe

Artykuły w kategorii ◊ Ekonomia ◊

• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Rynek to pojęcie związane z ekonomią, czyli nauką o gospodarowaniu. Rynek jest miejscem fikcyjnym umożliwiającym kontakt na linii konsument producent. Tutaj mają możliwość spotkać się i nawiązać ze sobą relacje kupujący ze sprzedającymi. A o jakich rynkach możemy mówić, kiedy pojęcie rynku rozpatrujemy ze względu na zasięg geograficzny? W takiej sytuacji możemy mówić i wymienić takie rynki, jak: lokalny, regionalny, narodowy, międzynarodowy, a także światowy. Teraz pokrótce scharakteryzujmy te rynki. Rynek lokalny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie klienta. Rynek regionalny to taki rynek, na którym kupujący spotyka się ze sprzedawcą na terenie po

Kategoria: Ekonomia  | Zostaw komentarz
• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Jak wiadomo rynek to fikcyjne miejsce, na którym mają możliwość spotkać się kupujący ze sprzedawcami. Konsumenci i producenci w tym miejscu mogą zawierać wzajemne relacje. Tu jedni kupują, a drudzy mogą sprzedawać. A o jakich rynkach możemy mówić w przypadku, gdy patrzymy na nie ze względu na rodzaj dóbr, który jest przedmiotem obrotu? Otóż w takiej sytuacji możemy wyróżnić następujące rynki: towarów, dóbr konsumpcyjnych, dóbr przemysłowych, usług, finansowy, a także czynników produkcji. Dla przykładu wyjaśnijmy sobie czym jest jeden z tych rodzajów, rynek towarowy? Jest to taki rynek, na którym handluje się towarami, m.in.: metalami szlachetnymi, ga

Kategoria: Ekonomia  | Zostaw komentarz
• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Państwo to swego rodzaju instytucja, która posiada monopol na stanowienie i wykonywanie prawa. Nie można pojęcia mylić z krajem czy narodem. Z terminem tym ścisły związek ma pojęcie budżetu państwa. Czym jest? Budżet państwa jest to roczny plan finansowy skonstruowany w sposób przejrzysty, jest ogólnie dostępny, wykazuje zróżnicowanie różnych elementów, a także stanowi jeden dokument. Wpływy, które wschodzą w skład budżetu państwa mają charakter fiskalny. W dużej mirze wpływy te pochodzą z podatków podatników, przychodów majątkowych, albo różnych darowizn. Budżet także ma opracowane punkty dotyczące wydatków państwa, w tym: subwencje, dotacje czy

Kategoria: Ekonomia  | Zostaw komentarz