Witaj na naszej stronie
Tutaj znajdziesz najważniejsze produkty finansowe

Artykuły w kategorii ◊ Ekonomia ◊

• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Popyt to nic innego jak ilość różnego rodzaju dóbr, towarów czy usług, które kupujący, inaczej nazywani konsumentami, są w stanie i chcą kupić w danej określonej chwili po danej określonej cenie. Popyt nierozerwalnie wiąże się z rynkiem. A ten jest fikcyjnym miejscem spotkań kupujących sprzedawców. A czy możemy wyróżnić czynniki kształtujące wielkość popytu? Tak, możemy to zrobić. Determinanty popytu rozróżniamy ze względu na rynek i te pozarynkowe. Czynniki rynkowe kształtujące wielkość popytu to: ceny substytutów, ceny dóbr komplementarnych, wszelkiego rodzaju przewidywania związane z kształtowaniem się cen w przyszłości, a także tzw. wyprzed

Kategoria: Ekonomia  | Zostaw komentarz
• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Każdy z nas każdego dnia spotyka się realnie z pojęciem rynku. A jest to fikcyjne miejsce, które umożliwia kontakt kupującego ze sprzedawcą. To miejsce, które daje możliwość nawiązania relacji na linii konsument – producent. Mamy wiele rodzajów rynków oraz ich form. Dziś zajmiemy się pojęciem rynku turystycznego, który na pewno zainteresuje wiele osób, dla których turystyka nie jest obca. A czym jest rynek turystyczny? A to nic innego jak wszelkiego rodzaju relacje powiązane z ekonomiczną stroną turystyki. Jest to swego rodzaju zbiór potencjalnych nabywców produktu turystycznego, jak i rzeczywistych nabywców produktu turystycznego. Na rynku turystycznym możem

Kategoria: Ekonomia  | Zostaw komentarz
• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Z pojęciem rynku spotkał się i spotyka praktycznie każdego dnia każdy z nas. Rynek to fikcyjne miejsce, na którym spotykają się kupujący i sprzedawcy. To takie miejsce, na którym dochodzi do interakcji na linii konsument – producent. Rynki mogą być różne, a wszystko zależy od ich rodzajów. Jakie mamy formy rynków zorganizowanych? Możemy mówić o rynkach formalnych, formalnie ułomnych, a także o rynkach nieformalnych. Skupmy się na pierwszej formie, czyli na rynkach formalnych. Co zaliczamy do tej formy rynków? Otóż w skład rynków formalnych wchodzą: targi i wystawy, giełdy towarowe, aukcje, a także przetargi. Rynki te są zapewne doskonale znane każdemu z

Kategoria: Ekonomia  | Zostaw komentarz