• czwartek, Listopad 29th, 2012

W piątek 1 lutego br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę budżetową na 2013 rok. Jest już nowa ustawa budżetowa na 2013 rok Zgodnie z przyjętymi założeniami, tegoroczny deficyt nie przekroczy kwoty 35,6 miliarda złotych, a dochody wyniosą blisko 300 miliardów złotych.

Konstruując budżet na bieżący rok założono, że wzrost gospodarczy wyniesie 2,2 procent PKB, stopa bezrobocia z końcem roku zatrzyma się na poziomie 13 procent, a 2,7 procenta będzie wynosił tzw. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dodatkowo przyjęto, że deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB, zmniejszy się w relacji do 2012 roku i wyniesie blisko 2,6 procent. Jest już nowa ustawa budżetowa na 2013 rok W planach budżetowych, zakłada się również obniżenie relacji długu państwowego do PKB do poziomu 51,4 procent. Równocześnie dług ten w ujęciu nominalnym wzrośnie o niemal 22 miliardy złotych.

Jak podkreśla w oświadczeniu kancelaria prezydencka – „Ustawa budżetowa na rok 2013 została przygotowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015. Do projektu ustawy budżetowej dołączone zostało także uzasadnienie zawierające skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym”.

W przypadku limitu wydatków państwowych, ustalono kwotę nieprzekraczającą 335 miliardów złotych (dokładnie – 334 mld 950 mln 800 tys. zł). Przy przyjętej wysokość dochodów na poziomie 299 mld 385 mln 300 tys. złotych, deficyt budżetowy nie może przekroczyć poziomu 35,5 miliarda złotych.

Dodatkowo, w zapisie, został wyodrębniony budżet środków unijnych, gdzie łączna kwota wydatków planowana jest na poziomie 75,3 miliardów złotych z równoczesnym dochodem na kwotę przekraczającą 81 miliardów złotych. Jest już nowa ustawa budżetowa na 2013 rok W ten sposób zostanie wygenerowana nadwyżka budżetu środków europejskich w wysokości ponad 6 miliardów złotych.

 

 

 

 

Kategoria: Gospodarka
Zostaw komentarz