• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Jak wiemy gospodarka to istotny element naszego życia. Globalizacja gospodarki – czy wiesz co kryje się pod tym terminem? Składa się z trzech sektorów: usług, przemysłu i rolnictwa. Żyjemy w świecie globalizacji. A to oznacza, że wszelkiego rodzaju procesy organizowania, a także prowadzenia produkcji; wymiany oraz przepływu kapitału następują w skali światowej. Globalizacja gospodarki mówi o tym i ma na celu to, aby podmioty gospodarcze traktowane było w skali globalnej jako część jednego, gigantycznego, światowego rynku. Globalizacja gospodarki – czy wiesz co kryje się pod tym terminem? Oczywiście na to, czy gospodarka podlega globalizacja ma wpływ kilka czynników. O czym mowa? Są to rozwój technicznych środków wzajemnej komunikacji, liberalizacja handlu na arenie międzynarodowej oraz redukcja barier dla przepływu swobodnego towarów oraz kapitału. Globalizacja gospodarki – czy wiesz co kryje się pod tym terminem? Globalizacja postępuje z dnia na dzień, i wszystko zmierza ku temu, aby wszystkie rynki stały się częścią jednego, wielkiego, globalnego rynku.

Kategoria: Gospodarka
Zostaw komentarz