• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Terminu państwo nie należy mylić z krajem czy narodem. Funkcje państwa To zupełnie inne pojęcia. Państwo można powiedzieć, że jest to organizacja, która posiada monopol na ustanawianie oraz wykonywanie prawa na ściśle określonym terenie. Państwo ma także uprawnienia do nawiązywania oraz podtrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Funkcje państwa Państwo jako podmiot prawa powinien składać się z następujących elementów, jakimi są: stała ludność, suwerenna władza, terytorium oraz umiejętności do nawiązywania relacji międzynarodowych. Można zapytać się więc jakie funkcje posiada państwo? Otóż wyróżniamy funkcje wewnętrzne i zewnętrzne. Do pierwszych z nich zaliczamy: funkcję prawodawczą, porządkową, administracyjną, socjalną, kulturalną oraz gospodarczo-organizatorską. Funkcje państwa Do funkcji zewnętrznych zaliczamy wszelkie aktywności na arenie międzynarodowej.

Kategoria: Ekonomia
Zostaw komentarz