• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Kiedy gospodarki poszczególnych państw współpracują ze sobą mamy do czynienia z gospodarką światową. Polega ona na tym, że tworzy się system różnego rodzaju powiązań na tle produkcyjnym, handlowym. Finansowym, technologicznym. Gospodarki poszczególnych państw na różnym poziomie współpracują ze sobą i tworzą gospodarkę światową. Inaczej mówiąc jest to grupa różnych zbiorowości, instytucji i różnego rodzaju organizmów, które na szczeblu międzynarodowym prowadzą ze sobą współpracę. Pojawia się teraz pytanie, jakie elementy posiada gospodarka światowa? Otóż po pierwsze podmioty, a po drugie stosunki, czyli innymi słowy mówiąc powiązania ekonomiczne. Podmiotami gospodarki światowej są m.in.: przedsiębiorstwa krajowe, gospodarki narodowe czy też organizacje międzynarodowe. Natomiast pod pojęciem stosunków gospodarki światowej kryją się m.in.: przepływy towarowe, siła robocza czy myśl naukowa i techniczna.

Kategoria: Gospodarka
Zostaw komentarz