• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Kiedy gospodarki poszczególnych państw współpracują ze sobą mamy do czynienia z gospodarką światową. Elementy gospodarki światowej Polega ona na tym, że tworzy się system różnego rodzaju powiązań na tle produkcyjnym, handlowym. Finansowym, technologicznym. Gospodarki poszczególnych państw na różnym poziomie współpracują ze sobą i tworzą gospodarkę światową. Inaczej mówiąc jest to grupa różnych zbiorowości, instytucji i różnego rodzaju organizmów, które na szczeblu międzynarodowym prowadzą ze sobą współpracę. Elementy gospodarki światowej Pojawia się teraz pytanie, jakie elementy posiada gospodarka światowa? Otóż po pierwsze podmioty, a po drugie stosunki, czyli innymi słowy mówiąc powiązania ekonomiczne. Podmiotami gospodarki światowej są m.in.: przedsiębiorstwa krajowe, gospodarki narodowe czy też organizacje międzynarodowe. Elementy gospodarki światowej Natomiast pod pojęciem stosunków gospodarki światowej kryją się m.in.: przepływy towarowe, siła robocza czy myśl naukowa i techniczna.

Kategoria: Gospodarka
Zostaw komentarz