• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Popyt to nic innego jak ilość różnego rodzaju dóbr, towarów czy usług, które kupujący, inaczej nazywani konsumentami, są w stanie i chcą kupić w danej określonej chwili po danej określonej cenie. Czynniki kształtujące wielkość popytu Popyt nierozerwalnie wiąże się z rynkiem. A ten jest fikcyjnym miejscem spotkań kupujących sprzedawców. A czy możemy wyróżnić czynniki kształtujące wielkość popytu? Tak, możemy to zrobić. Determinanty popytu rozróżniamy ze względu na rynek i te pozarynkowe. Czynniki kształtujące wielkość popytu Czynniki rynkowe kształtujące wielkość popytu to: ceny substytutów, ceny dóbr komplementarnych, wszelkiego rodzaju przewidywania związane z kształtowaniem się cen w przyszłości, a także tzw. wyprzedzanie faktycznego popytu. Natomiast czynniki pozarynkowe kształtujące wielkość popytu to: preferencje konsumentów, moda, czynniki demograficzne, warunki geograficzne, warunki klimatyczne, sezon – Czynniki kształtujące wielkość popytu pora roku, zamożność, sytuacja gospodarcza konsumentów, a także sytuacja polityczna.

Kategoria: Ekonomia
Zostaw komentarz