• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Z pojęciem rynku nierozerwalnie związany jest termin podaży. Czynniki kształtujące wielkość podaży A jest to ilość różnego rodzaju dóbr, jaką ich producenci są w stanie sprzedać w określonym czasie po określonej cenie. Czynniki nie mające związku z ceną, a które związane są z kształtowaniem podaży to liczba przedsiębiorstw na rynku, wydatki budżetu państwa, ceny czynników produkcji czy polityka prowadzona przez państwo. Czynniki kształtujące wielkość podaży A jakie jeszcze inne czynniki wpływają na kształtowanie wielkości podaży? Jest ich wiele i znajdują się wśród nich m.in.: cena danego konkretnego dobra, cena czynników związanych z produkcją, technologia, ceny dóbr zamienników i dóbr uzupełniających, cele stawiane przez przedsiębiorstwa, oczekiwania konsumentów dotyczące cen, eksport, import, wielkość rezerw, czynniki przypadkowe – Czynniki kształtujące wielkość podaży jak np. pogoda czy nagła zmiana klimatu, a także elastyczność podaży.

Kategoria: Ekonomia
Zostaw komentarz