• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Jeśli udajesz się do banku w celu ubiegania się o kredyt bankowy powinieneś wiedzieć najpierw co powinna zawierać standardowa umowa kredytowa. Co zawiera umowa kredytowa? Jest to ważne, jeśli chcesz byś świadomym kredytobiorcą i świadomym klientem swojego banku. Pamiętaj o tym, że niewiedza szkodzi, a nie pomaga. Oto elementy, które pojawiają się w standardowej umowie, którą kredytobiorca zawiera z bankiem: data oraz miejsce, w którym została zawarta umowa, dane banku i kredytobiorcy, postanowienia ogólne umowy kredytowej, Co zawiera umowa kredytowa? kwota kredytowa oraz określenie waluty kredytowej, warunki uruchomienia, określenie celu kredytu, okres kredytowania, określenie zasad a także określenie terminu spłaty kredytu, wysokość prowizji pobieranej przez bank, wysokość oprocentowania pobieranego przez bank, sposób zabezpieczenia kredytu, określenie zakresu uprawnień banku, określenie ścisłego terminu i sposobu postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, określenie informacji o warunkach zmiany a także odstąpienia od umowy przez bank oraz kredytobiorcę, Co zawiera umowa kredytowa? a także podanie informacji o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia dokonane przez bank i kredytobiorcę.

Kategoria: Kredyty
Zostaw komentarz