• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Popyt to pojęcie ekonomiczne, nierozerwalnie powiązane z pojęciem rynkiem. Co wpływa na popyt? Zacznijmy od tego, że wyjaśnimy czym jest sam termin rynku. Otóż rynek to nic innego jak fikcyjne miejsce, w którym mają możliwość spotkać się i nawiązać relacje kupujący ze sprzedającymi. A teraz przejdźmy do tego, że sam popyt dzieli się. Otóż wyróżniamy popyt efektywny i potencjalny. Teraz możemy zadać pytanie, a co wpływa na popyt? Odpowiedź nie jest jednokierunkowa bowiem różne czynniki rynkowe i pozarynkowe mogą mieć wpływ na kształtowanie się popytu. Co wpływa na popyt? Na to, jak w danym okresie kształtuje się popyt decyduje wiele czynników. Wśród nich można wyróżnić m.in.: wielkość dochodów konsumentów, cena dobra, towaru czy usługi; gusty i upodobania klientów, moda na dane dobro, różne czynniki demograficzne tj.: liczba ludności, struktura wiekowa danej społeczności, struktura płciowa danej społeczności kupujących, stan cywilny konsumentów, poziom wykształcenia kupujących czy wyznania; Co wpływa na popyt? warunki geograficzne i klimatyczne, sezonowość, stopień zamożności czy sytuacja gospodarcza.

Kategoria: Ekonomia
Zostaw komentarz