• poniedziałek, Kwiecień 29th, 2013

Niektóre formy prowadzenia działalności gospodarczej, wymagają uzyskania odpowiednich koncesji, licencji, zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej, zgody, czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej. Co to jest rejestr działalności regulowanej Rodzaj poszczególnych dokumentów, które pozwalają prowadzić dany tym działalności, wynika z treści poszczególnych ustaw.

Uzyskania rejestru działalności regulowanej oznacza, że nie potrzebne będzie odpowiednie zezwolenie. Sytuacja ta będzie miała miejsce, tylko i wyłącznie wówczas, gdy przepisy odrębnej ustawy stanowią, że określony rodzaj działalności jest formę działalności regulowanej. W takim przypadku przedsiębiorca może prowadzić taką działalność, pod warunkiem jednak, że spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy, a także uzyskał wpis w rejestrze działalności regulowanej. Co to jest rejestr działalności regulowanej Wpis do rejestru, wydawany jest na podstawie wniosku, złożonego wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymaganych przez prawo warunków.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do działalności regulowanej należą m.in.: przechowywanie dokumentacji (zarówno osobowej jak i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania), usługi detektywistyczne, organizowanie wyścigów konnych, prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej (zarówno indywidualnej jak i grupowej specjalistycznej praktyki lekarskiej, a także kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów), prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia, prowadzenie stacji kontroli pojazdów, prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców, a także pracowni psychologicznej dla instruktorów, Co to jest rejestr działalności regulowanej egzaminatorów i kierowców, organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego, działalność w zakresie usług telekomunikacyjnych, organizacja imprez turystycznych, a także pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, działalność kantorowa.

 

Kategoria: Finanse firm
Zostaw komentarz