• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Z pojęciem ekonomii i rynku nierozerwalnie związany jest termin popytu. Co to jest popyt? Kilka przydatnych informacji Zanim przejdziemy do jego wyjaśnienia kilka słów poświęćmy tym dwóm wcześniejszym pojęciom, czyli ekonomii i terminowi rynku. Po pierwsze – ekonomia to nauka o gospodarowaniu. Natomiast rynek to fikcyjne miejsce, na którym mają możliwość spotkać się kupujący ze sprzedającymi. Teraz przejdźmy do terminu popytu, który jest tu przedmiotem naszych rozmyślań. Co kryje się pod tym pojęciem? Co to jest popyt? Kilka przydatnych informacji Czym jest popyt? Otóż popyt pokazuje nam relacje pomiędzy ceną danego dobra (może to być także jakiś towar lub usługa), a ilością, jaką potencjalni konsumenci chcą czy też mogą kupić. Czyli obrazuje nam po prostu pewne procesy zachodzące na rynku. A czym jest jego wielkość? – warto zadać także takie pytanie. Wielkość popytu to ilość danego dobra, które kupujący zapragną kupić w ściśle określonym czasie i po ściśle określonej cenie. Co to jest popyt? Kilka przydatnych informacji Warto dodać, że popyt można rozpatrywać w dwóch kierunkach; mianowicie w ujęciu mikroekonomicznym i makroekonomicznym. Możemy także wyróżnić rodzaje popytu: efektywny oraz potencjalny.

Kategoria: Ekonomia
Zostaw komentarz