• poniedziałek, Kwiecień 14th, 2014

Podaż to termin związany z ekonomią i rynkiem, czyli fikcyjnym miejscem, w którym mają okazję spotkać się kupujący ze sprzedającymi. Co to jest podaż? Teraz możemy przejść do interesującego nas terminu podaży. Otóż podaż dotyczy tych drugich, czyli sprzedających na rynku, i jest to ilość różnego rodzaju dóbr, jaką producenci są w stanie sprzedać w ściśle określonym czasie po ściśle określonej cenie. Można od razu zapytać się, a co wpływa na kształtowanie się wielkości podaży? Co to jest podaż? Co na nią wpływa? Otóż jest to wiele różnych czynników, które mogą kształtować wielkość podaży, w tym takie czynniki, jak: cena konkretnego dobra, a także cena czynników związanych z produkcją; technologia czy liczba producentów obecnych na danym rynku, ponadto czynnikami wpływającymi na podaż są oczekiwania związane ze zmianami cen danego produktu, wielkość eksportu i importu, przypadkowe czynniki, wpływ mają również wszelkiego rodzaju działania ze strony państwa, a także elastyczność podaży. Co to jest podaż? Warto również dodać, że wielkość podaży zwiększa się z chwilą, kiedy wzrasta cena danego dobra. Natomiast zmniejsza się, gdy mamy obniżkę ceny.

Kategoria: Ekonomia
Zostaw komentarz