• piątek, Luty 01st, 2013

Czy można zapłacić za błędy popełnione przy wdrażaniu systemów unijnych, nawet po kilku latach od zaistnienia problematycznej sytuacji? Okazuje się, że tak. 400 milionów złotych kary za błędy proceduralne Aktualnie sąd Unii Europejskiej oddalił skargę jaka została złożona przez Polskę, w sprawie decyzji Komisji Europejskiej, która wnosiła o wykluczenie z unijnego finansowania niektórych wydatków, jakie Polska poniosła na rozwój rolnictwa.

Sprawa ta swój początek bierze w 2006 roku, gdy Komisja Europejska po przeprowadzonej kontroli w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim, stwierdziła błędy w procedurach wdrażania systemu jednolitej płatności obszarowej z uzupełnieniem krajowych płatności bezpośrednich, a także środków rozwoju obszarów wiejskich powiązanych z powierzchniami gruntów rolnych. 400 milionów złotych kary za błędy proceduralne Uznano wówczas, że system LPIS-GIS (skomputeryzowanym systemie informacji geograficznych), nie działa poprawnie, na skutek czego powstały błędy przy określaniu zakresu gruntów rolnych. Wszystkie zarzuty Komisji, skupiły się na kwestii pięciu działek, które rzekomo niesłusznie zostały uznane za grunty rolne. Na tej podstawie, w marcu 2010 roku, Komisja Europejska podjęła decyzję, by wyłączyć z unijnego finansowania wydatki, które Polska zadeklarowała w odniesieniu do lat 2005-2007, na łączną kwotę blisko 400 milionów złotych.

Każda ze stron przedstawiała swoje argumenty, jednak tym razem, sąd uznał, 400 milionów złotych kary za błędy proceduralne że Polska popełniła błąd za który powinna zapłacić. Jeżeli odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego nie przeniesie oczekiwanej zmiany, Polskę czeka kolejny odpływ z budżetu państwa.

 

Kategoria: Gospodarka
Zostaw komentarz